komu

Ubogie rodziny, Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka

Od 2015 roku większy nacisk kładziemy na pomoc Rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Są to głównie Rodziny z okolic Warszawy (ale nie tylko), których nie stać na sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla swoich Dzieci. Często są to Rodziny objęte opieką Ośrodków Pomocy Społecznej. Jeżeli dostajemy informację o potrzebującej Rodzinie w miarę możliwości staramy się pomóc. Oczywiście nie zapominamy też o podopiecznych Domów Dziecka.

Zespół Małych Form Opieki i Wychowania CHATA

Od Chaty wszystko się zaczęło. Pierwsze rejsy mazurskie organizowaliśmy dla podopiecznych Chaty.
Jest to placówka opiekuńczo – wychowawcza w której obecnie przebywa ponad setka Dzieci. Znajduje się na terenie gminy Białołęka, chociaż filie Chaty rozmieszczone są w rożnych dzielnicach Warszawy min. Żoliborz, Targówek, Rembertów. Dla każdego „Małego” potrzebującego pomocy było i jest tam zawsze miejsce.
Dyrekcji, współpracownikom, oraz całej kadrze udało się przez lata stworzyć własny, niepowtarzalny klimat Domu. Wszyscy starają się przełamywać stereotypy i profesjonalnie udzielać pomocy.
Przekazują Wychowankom własne pasje, oraz towarzyszą im na trudnych drogach ich młodego życia. Celem ich pracy jest powrót Młodego Człowieka do Domu, a jeśli nie jest to możliwe, stworzenie mu takich warunków by to Chata stała się jego Domem.
www.chata11.pl